آموزش وپرورش ابتدایی

به وبلاگ من خوش آمدید.

دونمونه طرح درس روزانه هدیه های آسمان پایه چهارم

 

به نام خدا

نمونه طرح درس روزانه

نام درس:هدیه های آسما نی    موضوع درس:شامگاه پاییزی    پایه:چهارم ابتدایی

نام آموزگار:‍‍‍    محمد حسن برجی                             مدت تدریس:45دقیقه

هدف کلی درس:آشنایی با صفت دانایی وتوانایی خداوند

هدفهای رفتاری درس: درپایان درس بتواند

1- خلاصه داستان را به زبان ساده بیان کند.

2- داستان را تکمیل کند.

3- درباره قصه و موضوع درس با دوستانش گفتگو کند.

4- مثال هایی ساده ازکمکهای خداوند در زندگی خود نام ببرد.

 وسایل موردنیاز:کتاب- ماسک خرگوش – تخته سیاه-گچ

 ارزشیابی آغازین: قبل از شروع درس بتواند به سوال های                                 زیر پاسخ دهد

1-      چند نمونه از توانایهایی که خداوند به انسان داده را نام ببرد.

2-      خداوند چگونه از نیازهای انسان اگاهی دارد.

 ایجاد انگیزه: نشان دادن تصویری از خرگوش ها و پرسیدن سوال های از            تصاویر

 روش تدریس: اجرای نمایش

 ارایه درس جدید: ابتدا چند ماسک از خرگوش و آهو را تهیه کرده و                   نقش          هریک از دانش آموزان

را مشخص می کنیم. واگر دانش آموزی مطالبی را که حین اجرای نمایش ممکن               است فراموش کند می تواند

از روی نوشته بخواند .

 ارزشیابی تکوینی :

1-      نام دیگری برای این درس بگوید .

2-      خلاصه درس را بیان کند.

3-      کامل کردن جملات نا تمام وناقص در رابطه درس که روی تخته سیاه                   نوشته شده است .

4-      داستان شامگاه پاییزی را به گونه ای دلخواه تمام کند.

  تعیین تکلیف:

داستانی مشابه .داستان این درس را که خوانده یا شنیده جلسه آینده برای                 کلاس تعریف کند.

 

 

 

 

مشخصات كلي  نام درس: هديه هاي آسمان  موضوع: به جای ...  درس :  10 پايه چهارم

تعداد دانش آموزان : 27 نفر زمان : 45 دقيقه نام آموزگار: محمدحسن برجی     دبستان:

 

مهارتهاي قبل از تدريس

هدف كلي: فراگيران با نحوه ي انجام تيمم آشنا مي شوند.

اهداف رفتاري (انتظارات آموزشي)

1.      فراگير شرايط وجوب تيمم را ذكر مي كند. (دانش)

2.      مراحل انجام دادن تيمم را بيان مي كند. (دانش)

3.      تيمم را با رعايت احكام آن نمايش مي دهد. (مهارتي دانشي)

4.      احكام ضروري تيمم را توضيح مي دهد. (درك و فهم شناختي )

5.      نامي براي درس انتخاب مي كند. (تجزيه و تحليل ، شناختي )

6.      از روي درس روان مي خواند. (مهارتي ، دانشي)

7.      تصاوير درس را توضيح مي دهد. (مهارتي ، دانشي)

8.      نتيجه درس را بيان مي كند. (تركيب ، شناختي )

رسانه هاي آموزشي: خاك پاك، سنگ سياه ، سنگ مرمر ، خود فراگيران ، كتاب هديه ها ،             كتاب كار پوستر و پوستر مراحل تيمم .

ابزارهاي ارزشيابي :   1- فهرست وارسي   2- پرسشهاي شفاهي ( دوست داري برايت بگويم ،                 من مي توانم.)   3- كتاب كار   4- انجام كار عملي  

روش تدريس: روشهاي مشاركتي با استفاده از (الگوي قضاوت عملكرد ، نمايش، پرسش و  پاسخ ، خطابي)               

 

مهارتهاي ضمن تدريس

            سنجش آغازين:

1.      تيمم يعني چه؟

2.      چه مواقعي افراد خانواده شما تيمم مي كنند؟

ايجاد انگيزه و آمادگي

1-    مقداري خاك، يك سنگ سياه ويك سنگ مرمر روي ميز قرار مي دهيم و از فراگيران                 مي خواهيم حدس بزنند اينها براي چيست؟

2-    از فراگيران مي خواهيم اگر دانسته يا خاطره اي درباره ي دفاع مقدس دارند بيان كنند.

 

ارائه درس و آماده سازي فعاليت گروه:

از فراگيران مي خواهيم كتاب را باز كنند ، تصاوير درس را با دقت نگاه كنند. مفاهيم را از                     روي  تصوير بيان كنند (فن تصوير خواني )

معلم با احساس از روي درس مي خواند و در بخش دوست داري برايت بگويم: « چگونه                   رزمندگان  اسلام حتي در زمان درگيري با دشمن ، عبادت خدا را فراموش نمي كردند؟ »

نظر فراگيران را مي پرسم و در ادامه صحبت آنان را اينگونه تكميل مي كنم كه:

رزمندگان اسلام و هر مسلماني حتي در شرايط سخت نيز عبادت خدا را فراموش نمي كنند و                وظايف  ديني خود را به جا مي آورند.

مهارتهاي ضمن تدريس

            چون جلسه قبل از فراگيران خواسته ام در مورد مطالب ذيل تحقيق كنند.

(1- شرايط وجوب تيمم 2- چگونگي انجام تيمم   3- تيمم بر چه چيزهايي صحيح است؟ )

اين سؤال را از آنان مي پرسم:  به جز شرايط درگيري، چه زماني مي توان به جاي وضو تيمم را                انجام   داد؟

سپس با توجه به مطالب آموخته شده از فراگيران مي خواهيم نامي براي درس تعيين كنند                         (در گروه مشورت كنند)

مهارتهاي پس از تدريس

            جمع بندي و نتيجه گيري:

1-    از فراگيران مي خواهم درگروه درحضور يكديگر تيمم كنند. و( قضاوت نمايند)

2-    از هر گروه يك نفر به نمايندگي گروه به جلوي كلاس بيايند و تيمم را انجام دهند.                      (بقيه قضاوت كنند)‌

3-    خودم در جلوي كلاس تيمم را انجام مي دهم (ارائه معيار ) (قضاوت عملكرد خود)

ارزشيابي تكويني : انجام قسمت من مي توانم (من مي توانم به هنگام نياز به جاي وضو                            گرفتن   تيمم كنم براي تيمم لازم است. ...)

تعيين تكليف:

-       انجام تيمم در حضور افراد خانواده و گزارش به كلاس در جلسه آينده

-     انجام تمرینات كتاب كار و شماره گذاري مراحل تيمم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۸۸ساعت 13:31  توسط محمدحسن برجی  |